Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"poor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

poor przymiotnik

poor + rzeczownik
Kolokacji: 536
poor condition • poor performance • poor country • poor health • poor quality • poor neighborhood • poor woman • poor girl • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. poor people = biedni ludzie poor people
3. poor performance = słabe wyniki, słaba wydajność poor performance
6. poor health = chorowitość poor health
7. poor man = biedak, nędzarz poor man
8. poor quality = niska jakość poor quality
9. poor neighborhood = biedna dzielnica poor neighborhood
10. poor woman = nieboraczka poor woman
11. poor girl = dziewczynina poor girl
12. poor nation = biedny naród poor nation
13. poor showing = słabe osiągnięcie poor showing
14. poor boy = bułka paryska wypełniona mięsem, serem i warzywami poor boy
15. poor fellow = nieborak poor fellow
16. poor kid = biedne dziecko poor kid
17. poor creature = biedactwo, biedak, biedaczka, bidulka, bidulek, niebożę, niebożątko poor creature
18. poor soul = słaba dusza poor soul
19. poor farmer = biedny rolnik poor farmer
20. poor judgment = biedne orzeczenie poor judgment
21. poor weather = kiepska pogoda poor weather
22. poor choice = słaby wybór poor choice
23. poor soil = biedna gleba poor soil
24. poor guy = biedny facet poor guy
25. poor visibility = słaba widoczność poor visibility
26. poor bastard = biedny łajdak poor bastard
27. poor rating = biedny wskaźnik poor rating
28. poor devil = biedaczysko poor devil
29. poor region = biedny region poor region
30. poor taste = kiepski smak poor taste
31. poor child = dzieciaczyna poor child
32. poor thing = biedak, nieszczęśnik, niebożę poor thing
34. poor community = biedna społeczność poor community
35. poor management = kiepskie zarządzanie poor management
36. poor job = źle wykonana robota poor job
37. poor relation = ubogi krewny poor relation
38. poor one = słabszy poor one
39. poor resident = biedny mieszkaniec poor resident
40. poor area = region nędzy poor area
42. poor start = słaby początek poor start
43. poor decision = biedna decyzja poor decision
44. poor result = kiepski wynik poor result
45. poor service = ograniczona usługa poor service
46. poor mother = biedna matka poor mother
47. poor citizen = biedny obywatel poor citizen
48. poor state = biedny stan poor state
49. poor student = dwójkowy uczeń poor student
50. poor sales = niedostateczna sprzedaż, słaba sprzedaż poor sales
51. poor review = biedny przegląd poor review
52. poor fool = biedny frajer poor fool
53. poor class = kiepska klasa poor class
54. poor part = biedna część poor part
55. poor city = biedne miasto poor city
56. poor form = kiepska forma poor form
57. poor shape = kiepski kształt poor shape
58. poor season = biedna pora roku poor season
59. poor section = biedny dział poor section
60. poor school = biedna szkoła poor school
61. poor person = osoba biedna, osoba nędzna poor person
62. poor eyesight = słaby wzrok poor eyesight
63. poor planning = kiepskie planowanie poor planning
64. poor reception = zły odbiór poor reception
65. poor communication = biedna komunikacja poor communication
66. poor substitute = nędzna namiastka poor substitute
67. poor folk = biedacy poor folk
68. poor wretch = bieda z nędzą poor wretch
69. poor peasant = biedny chłop poor peasant
70. poor attendance = biedna frekwencja poor attendance
71. poor economy = kiepska gospodarka poor economy
72. poor parent = biedny rodzic poor parent
73. poor world = biedny świat poor world
74. poor play = kiepska gra poor play
75. poor black = kiepski czarny poor black
76. poor immigrant = biedny imigrant poor immigrant
77. poor beast = biedna bestia poor beast
78. poor diet = złe odżywianie poor diet
79. poor background = słabe tło poor background
80. poor light = biedne światło poor light
81. poor patient = biedny pacjent poor patient
82. poor household = biedna rodzina poor household
83. poor place = liche miejsce poor place
84. poor maintenance = biedne utrzymanie poor maintenance
85. poor village = uboga wioska poor village
86. poor lady = biedna pani poor lady
87. poor reputation = kiepska reputacja poor reputation
88. poor population = biedna populacja poor population
89. poor care = kiepska opieka poor care
90. poor worker = biedny robotnik poor worker
91. poor treatment = biedne traktowanie poor treatment
92. poor white = biedny biały poor white
93. poor nutrition = niewłaściwe odżywianie poor nutrition
94. poor prognosis = biedne rokowanie poor prognosis
95. poor grade = kiepska klasa poor grade
96. poor skill = słaba biegłość poor skill
97. poor lad = biedny chłopak poor lad
98. poor father = biedny ojciec poor father
99. poor control = kiepska kontrola poor control
100. poor harvest = nieurodzaj poor harvest
czasownik + poor
Kolokacji: 10
work poor • consider poor • born poor • grow poor • become poor • ...
przysłówek + poor
Kolokacji: 41
relatively poor • extremely poor • generally poor • desperately poor • pretty poor • ...
poor + przyimek
Kolokacji: 12
poor in • poor for • poor of • poor with • poor to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.