"poor woman" — Słownik kolokacji angielskich

poor woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieboraczka
  1. poor przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There was nothing she or anyone could do for the poor dead woman now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo