"poor peasant" — Słownik kolokacji angielskich

poor peasant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biedny chłop
  1. poor przymiotnik + peasant rzeczownik
    Silna kolokacja

    Since his Army was mostly made up of poor peasants, they had no horses as cavalry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo