"local peasant" — Słownik kolokacji angielskich

local peasant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejscowy chłop
  1. local przymiotnik + peasant rzeczownik
    Silna kolokacja

    This scared the local peasants who avoided the area after dark.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo