"wisieć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wisieć" po polsku

wisieć

obrazek do "hang" po polsku Hang in there Baby
czasownik
 1. hang ****   [nieprzechodni]
  This picture has been hanging here for ages! (Ten obrazek wisi tu od wieków!)
  The clock hangs above the kitchen table. (Zegar wisi nad stołem kuchennym.)
 2. dangle *
 3. loom **
  • wisieć (np. w powietrzu, zagrażać)
idiom
 1. kick the wind , kick the clouds
phrasal verb
 1. loll out
  • wisieć (o języku)

Powiązane zwroty — "wisieć"

phrasal verb
czasownik
zawiesić = adjourn +1 znaczenie
wieszać = suspend +1 znaczenie
powiesić = sling +1 znaczenie
wisieć w powietrzu = hover +1 znaczenie
zawiesić się = crash +2 znaczenia
inne
rzeczownik
zawiesina = suspension +3 znaczenia
wisielec = hangman +1 znaczenie
idiom
przyimek
na (używane do określenia stanu używania jakiegoś urządzenia, np. wisieć na telefonie) = on
przysłówek
wolno (np. wisieć, zwisać) = free