PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zastój" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zastój" po polsku

zastój

rzeczownik
 1. retention *
 2. slack *
 3. plateau *
  • zastój, stagnacja
   Unfortunately, these efforts have reached a plateau and have slowed down. (Niestety, wysiłki te osiągnęły zastój i utraciły impet.)
   link synonim: stagnation
 4. standstill
 5. stagnation
  • zastój (np. gospodarczy), kryzys (np. w handlu)
 6. stasis
 7. the doldrums
 8. slackness  
 9. slack season
 10. stagnancy
 11. log jam
idiom
 1. dry spell
czasownik
 1. find *****
  • natrafiać, zastawać [przechodni]
   I found my school diary when I was cleaning my room. (Natrafiłam na swój szkolny dziennik gdy sprzątałam swój pokój.)
   I found them kissing on my bed. (Zastałem ich całujących się na moim łóżku.)
phrasal verb
 1. catch somebody in
 1. find somebody doing something
  • zastać kogoś (robiącego coś), zastać kogoś (przy jakiejś czynności)
   I found him reading my diary. (Zastałam go czytającego mój pamiętnik.)

Powiązane zwroty — "zastój"

czasownik
phrasal verb
idiom
wykrzyknik
stać! = hold it +2 znaczenia
rzeczownik
przymiotnik