TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"reaction" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reaction rzeczownik

rzeczownik + reaction
Kolokacji: 60
chain reaction • audience reaction • withdrawal reaction • polymerase chain reaction • fusion reaction • skin reaction • gut reaction • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
3. withdrawal reaction = reakcja wycofania withdrawal reaction
4. polymerase chain reaction = reakcja łańcuchowa polimerazy polymerase chain reaction
5. fusion reaction = reakcja termojądrowa fusion reaction
7. gut reaction = instynktowna reakcja gut reaction
8. drug reaction = reakcja farmakologiczna drug reaction
9. fan reaction = reakcja fana fan reaction
10. market reaction = reakcja rynku market reaction
reaction + rzeczownik
Kolokacji: 22
reaction time • reaction force • reaction mechanism • reaction rate • reaction product • ...
reaction + czasownik
Kolokacji: 67
reaction occurs • reaction produces • reaction takes • reaction seeks • reaction causes • reaction comes • reaction makes • ...
czasownik + reaction
Kolokacji: 85
cause reactions • see one's reaction • reflect one's reaction • report any withdrawal reactions • prevent withdrawal reactions • ...
przymiotnik + reaction
Kolokacji: 260
allergic reaction • chemical reaction • negative reaction • initial reaction • adverse reaction • positive reaction • mixed reaction • ...
przyimek + reaction
Kolokacji: 21
in reaction • for one's reaction • on one's reaction • about one's reaction • by one's reaction • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.