"para" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "para" po polsku

para

obrazek do "couple" po polsku ... look like a normal pair of shoes obrazek do "pair" po polsku obrazek do "steam" po polsku
rzeczownik
 1. couple *****
  • para (zakochanych) [policzalny]
   They looked like a couple. (Oni wyglądali jak para.)
   You and she would make a good couple. (Ty i ona stworzylibyście dobrą parę.)
   Do you know the young couple living next door? (Czy znasz tę młodą parę mieszkającą obok?)
  • para (dwie osoby sparowane)
   For the next exercise, you will be lined in couples. (Do następnego ćwiczenia zostaniecie ustawieni w parach.)
   zobacz także: pair
 2. pair ***
  • para (coś zrobionego z dwóch podobnych elementów połączonych z sobą) [policzalny]
   I bought three pairs of jeans. (Kupiłem trzy pary dżinsów.)
   She uses two pairs of glasses. (Ona używa dwóch par okularów.)
   I have only one pair of shoes. (Mam tylko jedną parę butów.)
   She bought two pairs of socks. (Ona kupiła dwie pary skarpetek.)
   Which pair would you rather buy? (Którą parę wolałbyś kupić?)
  • para (dwoje ludzi robiących coś wspólnie) [policzalny]
   Your pair will prepare the invitations. (Wasza para przygotuje zaproszenia.)
   We have to work in pairs. (Musimy pracować w parach.)
   zobacz także: couple
  • dwójka, para (o zwierzętach, które będą się rozmnażać) [policzalny]
 3. steam **
  • para wodna, para [niepoliczalny]
   The kitchen was full of steam. (Kuchnia była cała zaparowana.)
   When water boils, it turns to steam. (Kiedy woda wrze, zamienia się w parę.)
   Steam was rising from the engine area. (Z części silnikowej wydobywała się para wodna.)
   link synonim: water vapour
 4. mist *
 5. vapour BrE , vapor AmE *
 6. brace **
  • para (dwie sztuki czegoś)
 7. dyad , także: duad
 8. duo *
  • para, dwoje potocznie
   They are a very well-known tycoon duo in this region. (To bardzo znana para przedsiębiorców w tym regionie.)
 9. twosome , także: twasome ScoE dialekt
 10. ship ****
 11. steam power
  • para (zasilająca, np. maszynę)
 12. diad
 13. a couple of things
 14. a couple of people
 1. para
  • para (waluta w Imperium Osmańskim)
rzeczownik
 1. a pair of something  
  He's been wearing the same pair of trousers for 3 weeks. (On nosi tą samą parę spodni od trzech tygodni.)

par

Par 72 Golf for BlackBerry
rzeczownik
 1. peer ***
  • par (członek Izby Lordów) [policzalny]
   The King and all the peers are here. (Król oraz wszyscy parowie są tutaj.)
   One of the peers left the room in the middle of the meeting. (Jeden z parów opuścił pokój w środku spotkania.)
 2. par *
 3. peeress
czasownik
 1. dabble
idiom
 1. be an item

"para" — Słownik kolokacji angielskich

steam power kolokacja
 1. steam rzeczownik + power rzeczownik = para (zasilająca, np. maszynę)
  Bardzo silna kolokacja

  Steam power was used to supplement water from about 1890.

"para" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "para" po angielsku

para

rzeczownik
 1. skoczek spadochronowy  BrE potocznie [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. para (waluta w Imperium Osmańskim)

paragraph * , także: para.

rzeczownik
 1. akapit [policzalny]
  His composition had only three paragraphs. (Jego wypracowanie miało tylko trzy akapity.)
  Read the first two paragraphs. (Przeczytaj dwa pierwsze akapity.)
 2. ustęp
  We also have good wording on realigning programmes to sustainable development (para 35). (Stworzyliśmy również dobre sformułowanie w zakresie dostosowania programów do zrównoważonego rozwoju (ustęp 35).)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.