"Axis power" — Słownik kolokacji angielskich

Axis power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oś moc
  1. axis rzeczownik + power rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He figured the Axis powers would lose in the end.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo