TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"poinformować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poinformować kogoś" po polsku

czasownik
 1. brief ***
 2. intimate **
 3. apprise BrE , apprize AmE

poinformować kogoś

phrasal verb
 1. word somebody up
  • poinformować kogoś, dać komuś znać  AusE potocznie
   I know you were busy but you could have at least worded me up. (Wiem, że byłeś zajęty, ale mogłeś przynajmniej dać mi znać.)
idiom
 1. bring someone up to speed
 2. break the news
obrazek do "tell" po polsku
czasownik
 1. tell *****
  • powiedzieć, mówić (coś komuś), informować [przechodni]
   I'll tell you what happened when we get home. (Powiem ci, co się stało, gdy dojdziemy do domu.)
   Why didn't you tell me? (Dlaczego mi nie powiedziałeś?)
   I told him not to come. (Powiedziałem mu, żeby nie przychodził.)
   zobacz także: describe, report, speak
 2. report *****
  • donosić, informować [przechodni/nieprzechodni]
   He reports me all the relevant developments of this situation. (On informuje mnie o wszystkich istotnych postępach w tej sytuacji.)
   You have to report every detail. (Musisz mnie informować o każdym szczególe.)
   zobacz także: tell
 3. inform ***
  • informować, powiadamiać [przechodni]
   powiadomić
   You will be informed about any changes that will take place. (Będziesz poinformowany o wszystkich zmianach jakie się dokonają.)
   She is always so well informed. (Ona jest zawsze tak dobrze poinformowana.)
   Will you please inform the audience that the show will begin shortly? (Czy możesz proszę poinformować widownię, że przedstawienie wkrótce się rozpocznie?)
   link synonim: advise
 4. educate **
  • informować, instruować, pouczać [przechodni]
   We've been educated on the fire drill. (Zostaliśmy pouczeni na temat ćwiczeń pożarowych.)
   You don't have to educate me, I know where everything is. (Nie musisz mnie pouczać, wiem gdzie wszystko jest.)
 5. delate

"poinformować kogoś" — Słownik kolokacji angielskich

break the news kolokacja
Popularniejsza odmiana: break news
 1. break czasownik + news rzeczownik = poinformować kogoś, przekazać ważną informację (często negatywną)
  Zwykła kolokacja

  At least she wasn't the one to break the news.