"informator" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "informator" po polsku — Słownik angielsko-polski

informator

rzeczownik
 1. informant *  
  My informant claims that the media are wrong on the issue. (Mój informator twierdzi, że media się mylą w tej sprawie.)
 2. plant , *****
  • informator, wtyczka [COUNTABLE]
   He was a plant for the police. (On był wtyczką policji.)
   "Who told you that?" "Our plant." ("Kto wam o tym powiedział?" "Nasz informator.")
 3. catalogue British English * , catalog American English **
  • informator (np. o kursach uniwersyteckich) American English
   I checked the university catalogue, but found nothing interesting. (Sprawdziłem informator uniwersytecki, ale nie znalazłem nic ciekawego.)
 4. informer , common informer  
 5. prospectus
 6. repeater
 7. whistle-blower slang , także: whistleblower slang  
 8. communicant   formal
 9. factfinder  
 10. fizgig
 11. intelligencer
 12. capper
idiom
 1. inside man
 2. dime-dropper American English slang

"informator" — Słownik kolokacji angielskich

inside man kolokacja
 1. inside przymiotnik + man rzeczownik = informator, wtyka
  Luźna kolokacja

  If his inside man had failed they would be cut down instantly.

  Podobne kolokacje: