"mieszkać za granicą" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieszkać za granicą" po polsku

"mieszkać za granicą" — Słownik kolokacji angielskich

live abroad kolokacja
  1. live czasownik + abroad przysłówek = mieszkać za granicą
    Bardzo silna kolokacja

    For the last five years he has been living abroad.

powered by  eTutor logo