KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"przytaczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przytaczać" po polsku

przytaczać

czasownik
 1. cite ***
 2. quote ***
  • przytaczać [TRANSITIVE]
   I'd like to quote the words my father said to me. (Chciałbym przytoczyć słowa, które wypowiedział do mnie mój ojciec.)
   He likes to quote boring anectodes. (On lubi przytaczać nudne anegdoty.)
  • cytować, przytaczać (czyjeś słowa) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   My teacher always quotes from Paulo Coelho. (Mój nauczyciel zawsze cytuje Paula Coelho.)
   She is constantly quoting Marilyn Monroe. (Ona cały czas cytuje Marilyn Monroe.)
 3. allege *
 4. adduce

powered by  eTutor logo