"zacytować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zacytować" po polsku

zacytować

czasownik
 1. cite ***
czasownik
 1. quote ***   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I quoted Shakespeare in this essay. (Zacytowałem Szekspira w tym wypracowaniu.)
  John asked the local newspaper not to quote him. (John poprosił lokalną gazetę, aby go nie cytować.)
  I was quoted in a local newspaper. (Zostałem zacytowany w lokalnej gazecie.)
 2. reference *** , ref. (skrót)
  • odwołać się, cytować written
   To support his thesis, he referenced to Plato. (Aby podeprzeć swoją teorię, on cytował Platona.)
   Do you know that Francis Underwood references in his soliloquies to Shakespeare? (Czy wiesz, że Francis Underwood odwołuje się w swoich solilokwiach do Szekspira?)
 3. adduce

powered by  eTutor logo