"powoływać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powoływać się" po polsku

powoływać się

czasownik
 1. cite ***
  • cytować, zacytować, przytoczyć, przytaczać, powołać się, powoływać się [TRANSITIVE]
   I would like to cite the words of a famous writer. (Chciałbym zacytować słowa słynnego pisarza.)
   You should cite this song in your essay. (Powinieneś przytoczyć tę piosenkę w swoim eseju.)
   He likes to cite Shakespeare. (On lubi cytować Szekspira.)
 2. quote ***
  • powoływać się (na coś) [TRANSITIVE]
   While arguing with me he quoted my own words. (Podczas kłótni ze mną, on powoływał się na moje własne słowa.)
   I'll quote you while talking about success. (Powołam się na ciebie podczas mówienia o sukcesie.)
 3. adduce
czasownik
 1. institute ****
  • powoływać (np. na stanowisko)
   They instituted the mayor for the president position. (Oni powołali burmistrza na stanowisko prezydenta.)
   In this case, we have to institute a new manager. (W tym przypadku, musimy powołać nowego menadżera.)
 2. erect *
 3. constitute **   formal [TRANSITIVE]
  Oh no, we forgot to constitute a collector. (O nie, zapomnieliśmy powołać skarbnika.)
  The new pope has been constituted. (Nowy papież został powołany.)
 4. allege *
 5. conscript
 6. empanel
 7. impanel
 8. conscribe
 1. appoint somebody **
  • mianować kogoś, powoływać kogoś
   The board appointed me the manager. (Rada mianowała mnie managerem.)
   He's been appointed our new chief. (On został mianowany naszym nowym szefem.)
phrasal verb
 1. call somebody up , także: call up somebody *

powered by  eTutor logo