"citation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "citation" po angielsku

quote **
quotation * , quot. (skrót)
citation *

rzeczownik
 1. cytat [policzalny]
  a citation
  He did not trouble to correct the quotation. (On nie kłopotał się, żeby poprawić ten cytat.)
  'It was only a quotation,' said Jack. ("To był tylko cytat", powiedział Jack.)
  What's your favourite quote from this book? (Jaki jest twój ulubiony cytat z tej książki?)
  Do you know where this quote is from? (Wiesz skąd jest ten cytat?)
  You need a citation of a source in such paper. (W takiej pracy potrzebujesz cytatu z jakiegoś źródła.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

citation *

rzeczownik
 1. pochwała, wzmianka pochwalna
  He included a citation of my efforts in his letter. (On zawarł wzmiankę pochwalną na temat moich starań w swoim liście.)
 2. pozew sądowy
  He got a citation today. (On dzisiaj dostał pozew sądowy.)
 3. wezwanie sądowe, wezwanie do stawienia się w sądzie
 4. mandat [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "citation"

rzeczownik
przymiotnik
Zobacz także: Law of Citations