BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"podniecenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podniecenie" po polsku

podniecenie

rzeczownik
 1. excitement **
  • podniecenie, rozemocjonowanie [niepoliczalny]
   He could hardly contain his excitement. (On ledwie mógł opanować swoje rozemocjonowanie.)
   In all the excitement I didn't notice it. (W całym tym podnieceniu nie zauważyłem tego.)
   She felt a burst of excitement. (Ona poczuła falę podniecenia.)
   link synonim: arousal
 2. arousal
 3. stir , ***
  • podniecenie, poruszenie
   The stir gave us the opportunity to leave. (Poruszenie dało nam szansę do wyjścia.)
   There was a stir in the crowd when the actor appeared. (W tłumie nastąpiło poruszenie, kiedy pojawił się aktor.)
 4. excitation
 5. eagerness
 6. agitation
 7. sizzle , także: zizzle
 8. titillation
 9. buzz **
  • podniecenie, podekscytowanie potocznie
   I could see the buzz on their faces. (Widziałem podekscytowanie na ich twarzach.)
   I can't sleep because of the buzz before the show. (Nie mogę spać przez podniecenie przed występem.)
 10. effervescence
 11. horniness
 12. hot pants
czasownik
 1. stir , ***
  • pobudzać, poruszać, podniecać [przechodni]
   She is the kind of girl that can stir the emotions of a man. (Ona jest typem dziewczyny, która potrafi pobudzić emocje mężczyzny.)
   His words stirred the angry crowd. (Jego słowa poruszyły rozgniewany tłum.)
   Her speech stirred a lot of people. (Jej przemowa wzburzyła wielu ludzi.)
 2. excite *
  • podniecać, pobudzać (np. seksualnie) [przechodni]
   She knows how to excite me. (Ona wie, jak mnie pobudzić.)
   The way she walks excites him. (Sposób w jaki ona chodzi, podnieca go.)
 3. arouse *
 4. agitate
 5. whet
 6. titillate
 7. send *****
idiom
 1. give a thrill
phrasal verb
 1. turn somebody on *

powered by  eTutor logo