BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"pożądanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pożądanie" po polsku

pożądanie

rzeczownik
 1. desire ****
  • pożądanie (seksualne) formal [UNCOUNTABLE]
   She saw his desire for her. (Ona dostrzegła jego pożądanie wobec niej.)
   Not that I felt any desire for him. (Nie żebym czuła do niego jakiekolwiek pożądanie.)
 2. hunger **
 3. lust *
  • pożądanie, żądza
   My husband won't admit that he has lust in his heart. (Mój mąż nie przyzna, że posiada pożądanie w swoim sercu.)
   You need to control your lust. (Musisz panować nad swoją żądzą.)
 4. hankering
 5. lusting  
 6. hot pants
 7. concupiscence
 8. appetence , także: appetency
 9. hungering
 10. desiring
  • pożądanie (np. kogoś, seksualnie) literary
czasownik
 1. lust *  
  She had no idea he lusted after her. (Ona nie miała pojęcia, że on jej pożądał.)
 2. desire ****
  • pożądać (np. kogoś, seksualnie) literary [TRANSITIVE]
   All men from my office desire Jane. (Wszyscy mężczyźni z mojego biura pożądają Jane.)
   Tom still desires his own wife. (Tom wciąż pożąda swoją własną żonę.)
 3. hunger **

Powiązane zwroty — "pożądanie"

rzeczownik
przymiotnik
pożądany = welcome +7 znaczeń
żywy (np. podziw, pożądanie, zadowolenie) = keen
żywiołowy (np. siła, pożądanie) = elemental
pożądliwy = voluptuous +4 znaczenia
hamujący (np. impuls, pożądanie) = inhibitive
czasownik
żądać = demand +5 znaczeń
zażądać = require +1 znaczenie
hamować (np. impuls, pożądanie) = inhibit
trawić (np. zazdrość, pożądanie) = consume
pohamowywać (np. złość, pożądanie) = curb
być ważniejszym (np. decyzja, pożądanie) = override
idiom
phrasal verb

powered by  eTutor logo