Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"przejęcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przejęcie" po polsku

przejęcie

rzeczownik
 1. assumption ***
  • objęcie (np. jakiegoś stanowiska), przejęcie (odpowiedzialności) oficjalnie [niepoliczalny]
   Assumption of the responsibility was the hardest task for me. (Przejęcie odpowiedzialności było dla mnie najtrudniejszym zadaniem.)
   Congratulations on the assumption of a new position. (Gratulacje z okazji objęcia nowego stanowiska.)
 2. takeover *
  • przejęcie (firmy) [policzalny]
   one company buying and gaining control over another
   After the takeover of their company, they increased production and profit. (Po przejęciu ich firmy, oni zwiększyli produkcję oraz zyski.)
 3. seizure *
  • zawładnięcie (czyjąś własnością), przejęcie (władzy nad czymś)
   The seizure of Kufra has hurt us deeply. (Przejęcie Kufry zraniło nas głęboko.)
   link synonim: capture
 4. acquisition **
  • kupno, przejęcie (innej firmy) [niepoliczalny]
   taking control over another company
   Everything was set for the acquisition of the company. (Wszystko było gotowe na kupno firmy.)
   They threw a huge party after the acquisition of another company. (Oni urządzili ogromne przyjęcie po przejęciu kolejnej firmy.)
 5. repossession BrE , foreclosure AmE *
 6. interception *
  • przejęcie, przechwycenie
   Lawful interception occurs in the context of a criminal investigation which supposes the existence of a suspect. (Przejmowania danych dokonuje się w ramach dochodzenia, które zakłada istnienie podejrzanego.)
 7. capture ***
  • przejęcie, zdominowanie (np. rynku) [niepoliczalny]
   Capture of the market is possible if you have a good idea. (Zdominowanie rynku jest możliwe, jeżeli masz dobry pomysł.)
   They were afraid of the capture of the market by another company. (Oni się bali przejęcia rynku przez inną firmę.)
   link synonim: domination
 8. eagerness
 9. expropriation
 10. seize-in  
 11. acqusition
 12. intentness
 13. intercepting
 14. intercept *
  • przejęcie, przechwycenie piłki
   He has the most intercepts this season. (On ma najwięcej przejęć w tym sezonie.)
 15. coopting
czasownik
 1. capture ***
  • zdobywać, przejmować, przechwycić (np. miasto) [przechodni]
   The town was captured by rebels. (Miasto zostało zdobyte przez rebeliantów.)
   The pirates captured two ships. (Piraci przechwycili dwa statki.)
   After the battle, the army captured the castle. (Po bitwie armia zdobyła zamek.)
   He captured all of the confidential data. (On przechwycił wszystkie poufne dane.)
   We have to capture our spoils. (Musimy przechwycić nasze łupy.)
   link synonim: seize
 2. assume , ****
  • obejmować (np. jakieś stanowisko), przejmować (np. odpowiedzialność, kontrolę) oficjalnie [przechodni]
   I will assume responsibility if something bad happens. (Ja przejmę odpowiedzialność, jeśli stanie się coś złego.)
   I assumed a teacher post. (Objąłem stanowisko nauczyciela.)
 3. import **
  • zapożyczać (np. słowa), przejmować (np. zwyczaje) [przechodni]
   A lot of words in Polish language are imported from English language. (Wiele słów w języku polskim jest zapożyczonych z języka angielskiego.)
   This custom was imported from Germany. (Ten zwyczaj został przyjęty od Niemiec.)
 4. commandeer
 5. requisition , req. (skrót)
 6. take *****
 7. repo AmE potocznie
 8. hent BrE dawne użycie
phrasal verb
 1. take something over * , także: take over something ***
  • zdobywać, przejmować, zawładnąć
   My girlfriend wanted to take over my life, so I broke up with her. (Moja dziewczyna chciała zawładnąć moim życiem, więc z nią zerwałem.)
   The criminals attacked and took over the town. (Przestępcy zaatakowali i zdobyli miasto.)
   This party took over the government. (Ta partia zawładnęła rządem.)
 2. carry on *
idiom
 1. take over ***
czasownik
 1. seize **
 2. intercept *
 3. usurp
 4. co-opt
czasownik
 1. care *****
 2. bother ***
  • martwić się, przejmować się, kłopotać się [przechodni/nieprzechodni]
   You don't have to bother about me. I'm a big boy. (Nie musisz się o mnie martwić. Jestem dużym chłopcem.)
   I don't bother about the details because she'll send them to me. (Nie przejmuję się szczegółami, bo ona mi je prześle.)
   It bothered me that she didn't call me. (Martwiło mnie, że ona do mnie nie zadzwoniła.)
   link synonim: worry
 3. sweat **
phrasal verb
 1. care about something **
  • przejmować się czymś, interesować się czymś, zależeć na czymś
   She didn't care about it one way or the other. (Nie interesowało jej to w żaden sposób.)
   He always cares the most about all those meaningless details. (On zawsze najbardziej przejmuje się tymi wszystkimi nic nie znaczącymi szczegółami.)
   Do you care about me at all? (Czy w ogóle się mną przejmujesz?)
   I don't care about politics. (Nie interesuję się polityką.)
 2. bother yourself with something  
czasownik
 1. mind *****  
  I wouldn't mind about his threats. (Nie przejmowałbym się jego groźbami.)
  The accident wasn't serious, don't mind it. (Wypadek nie był poważny, nie przejmuj się nim.)
 1. not bother yourself  
 2. let yourself go
 3. let it all hang out
 4. no fucks given obraźliwie
idiom
 1. play back  

powered by  eTutor logo