BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przejąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przejąć" po polsku

przejąć

idiom
 1. take over ***
czasownik
 1. seize **
 2. intercept *
 3. usurp
 4. co-opt
czasownik
 1. capture ***
  • zdobywać, przejmować, przechwycić (np. miasto) [przechodni]
   The town was captured by rebels. (Miasto zostało zdobyte przez rebeliantów.)
   The pirates captured two ships. (Piraci przechwycili dwa statki.)
   After the battle, the army captured the castle. (Po bitwie armia zdobyła zamek.)
   He captured all of the confidential data. (On przechwycił wszystkie poufne dane.)
   We have to capture our spoils. (Musimy przechwycić nasze łupy.)
   link synonim: seize
 2. assume , ****
  • obejmować (np. jakieś stanowisko), przejmować (np. odpowiedzialność, kontrolę) oficjalnie [przechodni]
   I will assume responsibility if something bad happens. (Ja przejmę odpowiedzialność, jeśli stanie się coś złego.)
   I assumed a teacher post. (Objąłem stanowisko nauczyciela.)
 3. import **
  • zapożyczać (np. słowa), przejmować (np. zwyczaje) [przechodni]
   A lot of words in Polish language are imported from English language. (Wiele słów w języku polskim jest zapożyczonych z języka angielskiego.)
   This custom was imported from Germany. (Ten zwyczaj został przyjęty od Niemiec.)
 4. commandeer
 5. requisition , req. (skrót)
 6. take *****
 7. repo AmE potocznie
 8. hent BrE dawne użycie
phrasal verb
 1. take something over * , także: take over something ***
  • zdobywać, przejmować, zawładnąć
   My girlfriend wanted to take over my life, so I broke up with her. (Moja dziewczyna chciała zawładnąć moim życiem, więc z nią zerwałem.)
   The criminals attacked and took over the town. (Przestępcy zaatakowali i zdobyli miasto.)
   This party took over the government. (Ta partia zawładnęła rządem.)
 2. carry on *
czasownik
 1. care *****
 2. bother ***
  • martwić się, przejmować się, kłopotać się [przechodni/nieprzechodni]
   You don't have to bother about me. I'm a big boy. (Nie musisz się o mnie martwić. Jestem dużym chłopcem.)
   I don't bother about the details because she'll send them to me. (Nie przejmuję się szczegółami, bo ona mi je prześle.)
   It bothered me that she didn't call me. (Martwiło mnie, że ona do mnie nie zadzwoniła.)
   link synonim: worry
 3. sweat **
idiom
 1. give a damn
phrasal verb
 1. care about something **
  • przejmować się czymś, interesować się czymś, zależeć na czymś
   She didn't care about it one way or the other. (Nie interesowało jej to w żaden sposób.)
   He always cares the most about all those meaningless details. (On zawsze najbardziej przejmuje się tymi wszystkimi nic nie znaczącymi szczegółami.)
   Do you care about me at all? (Czy w ogóle się mną przejmujesz?)
   I don't care about politics. (Nie interesuję się polityką.)
 2. bother yourself with something  
czasownik
 1. mind *****  
  I wouldn't mind about his threats. (Nie przejmowałbym się jego groźbami.)
  The accident wasn't serious, don't mind it. (Wypadek nie był poważny, nie przejmuj się nim.)
idiom
 1. get gray hair from (someone or something)
 1. not bother yourself  
 2. let yourself go
 3. let it all hang out
 4. no fucks given obraźliwie
idiom
 1. play back  
 2. don't give a hoot język mówiony , don't care two hoots język mówiony  

Powiązane zwroty — "przejąć"

rzeczownik
przymiotnik
przejmujący = poignant +6 znaczeń
inne
czasownik
inne
przysłówek
przejmująco = bitterly +3 znaczenia
idiom

"przejąć" — Słownik kolokacji angielskich

take over kolokacja
 1. take czasownik + over particle = objąć, przejąć
  Bardzo silna kolokacja

  The new man would have to be available to take over by early next week.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo