"przechwycić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przechwycić coś" po polsku

czasownik
 1. capture ***
  • zdobywać, przejmować, przechwycić (np. miasto) [TRANSITIVE]
   The town was captured by rebels. (Miasto zostało zdobyte przez rebeliantów.)
   The pirates captured two ships. (Piraci przechwycili dwa statki.)
   After the battle, the army captured the castle. (Po bitwie armia zdobyła zamek.)
   He captured all of the confidential data. (On przechwycił wszystkie poufne dane.)
   We have to capture our spoils. (Musimy przechwycić nasze łupy.)
   link synonim: seize
 2. intercept *

Powiązane zwroty — "przechwycić coś"

czasownik
chwycić = catch +4 znaczenia
chwytać = grab +7 znaczeń
pochwycić = seize +1 znaczenie
uchwycić się czegoś = cling +1 znaczenie
rzeczownik
chwyt = grip +12 znaczeń
schwytanie = seizure +3 znaczenia
phrasal verb
idiom
inne
Zobacz także: schwycić coś

powered by  eTutor logo