Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"chwytać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "chwytać coś" po polsku

obrazek do "grip" po polsku obrazek do "grasp" po polsku
czasownik
 1. grab ***
 2. grip **
  • ściskać, mocno chwytać, chwytać [TRANSITIVE]
   My mother gripped me and kissed on the forehead. (Moja matka chwyciła mnie mocno i pocałowała w czoło.)
   When Kate heard the news, she gripped his hand. (Kiedy Kate usłyszała wiadomości, ścisnęła jego rękę.)
 3. grasp **
 4. seize **
  • chwytać (coś), pochwycić (kogoś za rękę, gardło) [TRANSITIVE]
   He seized my hand and led me to his room. (On chwycił moją rękę i poprowadził do swojego pokoju.)
   link synonim: grab
 5. clutch **
 6. capture ***
  • złapać, chwytać, schwytać (np. zwierzę po pościgu) [TRANSITIVE]
   They finally managed to capture the deer they've been chasing. (W końcu udało im się schwytać jelenia, którego ścigali.)
   I captured my cow after it'd run away. (Złapałem moją krowę po tym, jak uciekła.)
 7. grapple *
 8. twig
 9. inclip
 10. hent British English old use
rzeczownik
 1. cleek

chwytać coś

idiom
 1. get the hang of something
obrazek do "catch" po polsku
czasownik
 1. catch *****
 2. snatch *
 3. bite ***
 4. gripe
 5. prehend  
 6. snavel Australian English informal , także: snavle , także: snavvle
phrasal verb
 1. get onto something
czasownik
 1. grab hold of something

powered by  eTutor logo