PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"objęcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "objęcie" po polsku

objęcie

rzeczownik
 1. assumption ***
  • objęcie (np. jakiegoś stanowiska), przejęcie (odpowiedzialności) oficjalnie [niepoliczalny]
   Assumption of the responsibility was the hardest task for me. (Przejęcie odpowiedzialności było dla mnie najtrudniejszym zadaniem.)
   Congratulations on the assumption of a new position. (Gratulacje z okazji objęcia nowego stanowiska.)
 2. accession
 3. embracement
 4. enfolding , także: infolding
 5. accedence oficjalnie
obrazek do "embrace" po polsku
czasownik
 1. embrace ***
  • wziąć w objęcia, obejmować, wyściskać [przechodni/nieprzechodni]
   He embraced his long-lost friend. (On wziął w objęcia swojego zaginionego przyjaciela.)
   I'll embrace my dog when I come back home. (Wyściskam mojego psa, kiedy wrócę do domu.)
   Embrace me and tell me everything will be OK. (Obejmij mnie i powiedz, że wszystko będzie dobrze.)
   She's cold, you should embrace her. (Jest jej zimno, powinieneś ją objąć.)
   She stood with her arms open to embrace him. (Ona stała z rozłożonymi ramionami, aby go objąć.)
   link synonim: hug
 2. involve ****
  • obejmować, dotyczyć [przechodni]
   The financial reform involves only the rich. (Reforma finansowa dotyczy tylko bogatych.)
   The defect involves all the apartments in that building. (Wada dotyczy wszystkich mieszkań w tym budynku.)
   My work involved intense research in contemporary art. (Moja praca obejmowała intensywne badania sztuki współczesnej.)
   His new job involves more responsibility than the old one. (Jego nowa praca obejmuje więcej obowiązków niż ta dawna.)
 3. hug **
  • ściskać, przytulać, obejmować [przechodni/nieprzechodni]
   She hugged her husband and got on the train. (Ona uścisnęła męża i wsiadła do pociągu.)
   The child hugged the teddy bear to its chest. (Dziecko przytuliło misia do klatki piersiowej.)
   My mother hugged me so tight I lost my breath. (Moja matka objęła mnie tak mocno, że straciłem oddech.)
   I hugged her and kissed her. (Objąłem ją i pocałowałem.)
   link synonim: embrace
 4. include *****
  • ujmować, obejmować (pozwalać komuś być częścią czegoś) [przechodni]
   You weren't included in the invitation. (Zaproszenie ciebie nie obejmowało.)
   W tym znaczeniu "include" najczęściej występuje w stronie biernej.
 5. cover ***** , także: kiver dialekt
  • obejmować (np. umowa) [przechodni]
   The contract doesn't cover your mother. (Umowa nie obejmuje Pańskiej matki.)
   This contract covers health insurance. (Ta umowa obejmuje ubezpieczenie zdrowotne.)
   Does your insurance cover water damage? (Czy twoje ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane przez wodę?)
 6. assume , ****
  • obejmować (np. jakieś stanowisko), przejmować (np. odpowiedzialność, kontrolę) oficjalnie [przechodni]
   I will assume responsibility if something bad happens. (Ja przejmę odpowiedzialność, jeśli stanie się coś złego.)
   I assumed a teacher post. (Objąłem stanowisko nauczyciela.)
 7. incorporate ***
  • zawierać (w sobie), obejmować, łączyć (w sobie) [przechodni]
   She incorporates everything we need. (Ona łączy w sobie wszystko, czego potrzebujemy.)
   My duties incorporate meeting with clients and taking care of the accounts. (Moje obowiązki obejmują spotykanie się z klientami i zajmowanie się księgami rachunkowymi.)
 8. comprise **
 9. span **
  • obejmować, sięgać
   Her research spanned much of the continent. (Jej badania objęły dużą część kontynentu.)
 10. fill ****
  • obejmować, obsadzić, zajmować (stanowisko) [przechodni]
   She filled the post of the vice-principal. (Ona objęła stanowisko wicedyrektora.)
   I would like to fill the post of a senior salesman. (Chciałbym objąć stanowisko starszego sprzedawcy.)
 11. encompass oficjalnie *
 12. bosom  
 13. comprehend oficjalnie *
 14. fold **
 15. straddle
 16. accede
 17. inarm
 18. incorpse
 19. enclasp
 20. beclasp   dawne użycie
phrasal verb
 1. take up **
 2. fall under
idiom
 1. take over ***
czasownik
 1. clasp *
 2. enfold , infold
czasownik
 1. exclude **   [przechodni]
  The price excludes accommodation. (Cena nie obejmuje zakwaterowania.)