PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"embrace" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "embrace" po angielsku

embrace ***

obrazek do "embrace" po polsku
rzeczownik
 1. uścisk, objęcia [policzalny]
  He couldn't get out of his aunt's embrace. (Nie mógł uwolnić się z uścisku swojej ciotki.)
  His embrace was so strong I thought he broke my rib. (Jego uścisk był tak silny, że myślałem, że złamał mi żebro.)
  I need an embrace. (Potrzebuję uścisku.)
 2. przyjęcie (np. ideologii) [tylko liczba pojedyncza]
  The embrace of the idea was a great shock to me. (Przyjęcie tego pomysłu było dla mnie ogromnym szokiem.)
  He embraced the socialist ideology with enthusiasm. (On przyjął ideologię socjalistyczną z entuzjazmem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wziąć w objęcia, obejmować, wyściskać [przechodni/nieprzechodni]
  He embraced his long-lost friend. (On wziął w objęcia swojego zaginionego przyjaciela.)
  I'll embrace my dog when I come back home. (Wyściskam mojego psa, kiedy wrócę do domu.)
  Embrace me and tell me everything will be OK. (Obejmij mnie i powiedz, że wszystko będzie dobrze.)
  She's cold, you should embrace her. (Jest jej zimno, powinieneś ją objąć.)
  She stood with her arms open to embrace him. (Ona stała z rozłożonymi ramionami, aby go objąć.)
  link synonim: hug
 2. przyjmować (np. ofertę, możliwość), akceptować, wykorzystywać oficjalnie [przechodni]
  He embraced the possibility of an alliance. (On przyjął do wiadomości możliwość zawarcia sojuszu.)
  She doesn't want to embrace my offer. (Ona nie chce przyjąć mojej oferty.)
  We can't embrace this offer because we can't afford it. (Nie możemy przyjąć tej oferty, ponieważ nas na nią nie stać.)
  Embrace every opportunity to enjoy time spent with your family. (Wykorzystaj każdą okazję spędzenia czasu ze swoją rodziną.)
 3. obejmować, zawierać (np. obszary tematyczne, wierzenia) oficjalnie [przechodni]
  The schedule embraced a multitude of topics. (Program zawierał mnogość tematów.)
  This topic doesn't embrace the details. (Ten temat nie obejmuje szczegółów.)
 4. obejmować (np. wzrokiem, myślą) oficjalnie [przechodni]
  I cannot embrace the idea of the universe. (Nie jestem w stanie ogarnąć konceptu wszechświata.)
  This is something that my mind can't embrace. (To jest coś, czego mój umysł nie może pojąć.)
 5. zostać zwolennikiem oficjalnie [przechodni]
  He embraced the tenets of socialism. (On został zwolennikiem idei socjalizmu.)
  He embraced the system after the brainwashing. (On został zwolennikiem systemu po praniu mózgu.)
 6. korzystać (z czegoś) oficjalnie [przechodni]
  We should embrace their hospitality. (Powinniśmy korzystać z ich gościnności.)
  If you want to, you can embrace all of the facilities. (Jeżeli chcesz, możesz korzystać ze wszystkich urządzeń.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.