Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"brać pod uwagę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "brać pod uwagę" po polsku

brać pod uwagę

czasownik
 1. consider *****
  • rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę [przechodni/nieprzechodni]
   Did you ever consider that possibility? (Czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?)
   I should have considered that. (Powinienem był wziąć to pod uwagę.)
   All things considered, that wasn't too bad. (Biorąc pod uwagę wszystko, nie było tak źle.)
   We hope that you will consider our request favourably. (Mamy nadzieję, że rozpatrzą Państwo naszę prośbę pozytywnie.)
   You didn't even consider my feelings. (Nawet nie wziąłeś pod uwagę tego, co czuję.)
   link synonim: count
 2. count ****
  • liczyć, wliczać, brać pod uwagę, uwzględniać (np. kogoś w grupie) [przechodni]
   Did you count Peter? He's new in our group. (Czy wziąłeś pod uwagę Petera? Jest nowy w naszej grupie.)
   Don't count me, I'm not coming to the party. (Nie wliczaj mnie, nie przychodzę na imprezę.)
   link synonim: consider
 3. regard ***
 4. consult **
 5. internalize , internalise BrE
phrasal verb
 1. account for something ***  
  You should account for your family when you make important decisions. (Powinieneś brać pod uwagę swoją rodzinę, kiedy podejmujesz ważne decyzje.)
  link synonim: consult
 1. have regard to
  • brać pod uwagę, uwzględniać
   One has to have regard to the terms of a contract. (Trzeba brać pod uwagę warunki umowy.)
idiom
 1. take something on board
 2. bear in mind
phrasal verb
 1. account for somebody ***  
  Why didn't you account for me when you planned it? (Dlaczego nie wziąłeś mnie pod uwagę, gdy to planowałeś?)
  link synonim: consult
 2. count somebody in
phrasal verb
 1. play with something **
 2. provide for something **
 3. factor something in
  • wziąć coś pod uwagę, brać coś pod uwagę
   to include something as relevant while making decisions
   Have you factored the speed of wind in as well? (Czy również wzięliście pod uwagę prędkość wiatru?)
   We have to factor in everything if we want to make a correct estimation. (Musimy wziąć wszystko pod uwagę, jeżeli chcemy dokonać prawidłowego oszacowania.)
 4. take something into consideration
 1. take notice of something
czasownik
 1. discount **
 2. disregard *
  • zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę
   Experts claim that the European institutions simply disregard this serious problem. (Eksperci uważają, że instytucje europejskie po prostu lekceważą ten poważny problem.)
   We cannot disregard the problems of the poor people in our country. (Nie możemy zlekceważyć problemów ubogich ludzi w naszym kraju.)
   zobacz także: send somebody to Coventry
 3. reckon without  
idiom
 1. take out of the equation , take something out of the equation

"brać pod uwagę" — Słownik kolokacji angielskich

 1. take czasownik + consideration rzeczownik = uwzględniać, brać pod uwagę
  Silna kolokacja

  Taking that into consideration, I stand by my figure of 300,000.

bear in mind kolokacja
 1. bear czasownik + mind rzeczownik = brać pod uwagę, wziąć pod uwagę
  Silna kolokacja

  There seem to be several points to bear in mind.

powered by  eTutor logo