"free somebody up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "free somebody up" po angielsku

free somebody *****
free somebody up

czasownik
  1. zwolnić kogoś (przez zastąpienie go)
    He's useless for our company, I have to free him. (On jest bezużyteczny dla naszej firmy, muszę go zwolnić.)
    I'm afraid that my boss wants to free me up - he's looking for someone new. (Obawiam się, że mój szef chce mnie zwolnić - szuka kogoś nowego.)
czasownik
  1. udostępnić coś
    I hope my favourite writer will free his new book soon. (Mam nadzieję, że mój ulubiony pisarz udostępni wkrótce swoją nową książkę.)
    She said she would free her new album up. (Ona powiedziała, że udostępni swój nowy album.)

Powiązane zwroty — "free somebody up"

czasownik

powered by  eTutor logo