14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"cut" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cut czasownik

cut + rzeczownik
Kolokacji: 268
cut costs • cut taxes • cut spending • cut corners • cut emissions • cut edge • cut ties • cut expenses • cut benefits • cut trees • ...
czasownik + cut
Kolokacji: 53
begin cutting • start cutting • propose cutting • plan to cut • try to cut • forced to cut • decide to cut • want to cut • go to cut • ...
cut + przyimek
Kolokacji: 72
cut off • cut down • cut into • cut through • cut back • cut across • cut out • cut up • ...
cut + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
cut short • sharply cut • cut loose • cut open • drastically cut • cut deeply • cut away • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
2. sharply cut = ostro potnij sharply cut
3. cut loose = wyswobadzać się, uwalniać się cut loose
4. drastically cut = drastycznie potnij drastically cut
5. cut away = odetnij cut away
6. cut deeply = potnij głęboko cut deeply
7. cut open = rozciąć (np. paprykę) cut open
8. quickly cut = szybko potnij quickly cut
9. simply cut = po prostu potnij simply cut
10. well cut = dobrze potnij well cut
11. severely cut = poważnie potnij severely cut
12. cut off abruptly = odetnij nagle cut off abruptly
13. cut right = wycięte prawo cut right
14. significantly cut = znacznie potnij significantly cut
15. actually cut = faktycznie potnij actually cut
16. later cut = później potnij later cut
17. cut further = potnij dalej cut further
18. carefully cut = ostrożnie potnij carefully cut
19. suddenly cut = nagle potnij suddenly cut
20. eventually cut = ostatecznie potnij eventually cut
21. easily cut = łatwo potnij easily cut
22. abruptly cut = nagle potnij abruptly cut
23. cut forth = potnij do przodu cut forth
24. cut deep = potnij głęboko cut deep
25. cut diagonally = obetnij na skos cut diagonally
26. effectively cut = skutecznie potnij effectively cut
27. badly cut = źle potnij badly cut
28. completely cut off = całkowicie odetnij completely cut off
29. dramatically cut = dramatycznie potnij dramatically cut
30. substantially cut = znacznie potnij substantially cut
31. neatly cut = starannie potnij neatly cut
32. finally cut = w końcu potnij finally cut
33. immediately cut = natychmiast potnij immediately cut

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.