"run forth" — Słownik kolokacji angielskich

run forth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij do przodu
  1. run czasownik + forth przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    After we've run back and forth a few times, nobody will pay any attention to us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo