"utrzymać w tajemnicy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "utrzymać w tajemnicy" po polsku

utrzymać w tajemnicy

phrasal verb
  1. hold back *
phrasal verb
  1. let on

"utrzymać w tajemnicy" — Słownik kolokacji angielskich

hold back kolokacja
  1. hold czasownik + back particle = zataić, utrzymać w tajemnicy
    Bardzo silna kolokacja

    We'll try to have you hold back for five minutes.

    Podobne kolokacje: