"wygadać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wygadać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

wygadać się

phrasal verb
 1. blurt out
 2. let on
idiom
 1. let something slip
 2. blunder out a secret
 3. give away the show
 4. let the cat out of the bag
 5. spill the beans , spill the tea
 6. spill one's guts
czasownik
 1. offload , także: off-load
 2. blow the gaff British English , blow the gaffe British English
czasownik
 1. blab
  • gadać, wygadać, paplać, wypaplać informal
   I won't blab your secret. (Nie wypaplam twojego sekretu.)
   She's always blabbing about her dog. (Ona zawsze gada o swoim psie.)
   I don't like people who blab. (Nie lubię ludzi, którzy paplają.)
 2. blate
phrasal verb
 1. blurt something out

"wygadać się" — Słownik kolokacji angielskich

let on kolokacja
 1. let czasownik + on przyimek = wygadać się, nie utrzymać w tajemnicy
  Silna kolokacja

  And then he said all right, he'd let me alone on two conditions.

  Podobne kolokacje:
spill the beans kolokacja
 1. spill czasownik + bean rzeczownik = puścić farbę, puścić parę z ust, wyjawić sekret, wygadać się
  Zwykła kolokacja

  They spill the beans, exposing the practice for what it is.

  Podobne kolokacje:
spill one's guts kolokacja
 1. spill czasownik + gut rzeczownik = wygadać się, wysypać się
  Zwykła kolokacja

  He had, after all, just spilled his guts to her.

  Podobne kolokacje: