"rościć sobie prawo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rościć sobie prawo" po polsku

rościć sobie prawo

czasownik
 1. claim *****
  • rościć sobie prawo (do czegoś), dochodzić (domagać się czegoś na drodze prawnej), uznawać za swoje (coś) [TRANSITIVE]
   She claims half of my estate. (Ona rości sobie prawo do połowy mojego majątku.)
   My ex-wife claims our house and car. (Moja była żona rości sobie prawo do naszego domu i samochodu.)
   My teammate claimed my idea. (Moja koleżanka uznała za swój mój pomysł.)
   The British claimed the territory theirs. (Brytyjczycy uznali ten teren za swój.)
 1. claim the right  
 2. claim a right  

"rościć sobie prawo" — Słownik kolokacji angielskich

claim the right kolokacja
 1. claim czasownik + right rzeczownik = rościć sobie prawo
  Zwykła kolokacja

  From now on, I will claim my rights for myself.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo