ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"promote rights" — Słownik kolokacji angielskich

promote rights kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propaguj prawa
  1. promote czasownik + right rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This center works to promote human rights and justice at a global level.

powered by  eTutor logo