"extend rights" — Słownik kolokacji angielskich

extend rights kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszerz prawa
  1. extend czasownik + right rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Japanese never extended equal rights, legal or political, to their colonial subjects.

    Podobne kolokacje: