BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"extend protection" — Słownik kolokacji angielskich

extend protection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszerz ochronę
  1. extend czasownik + protection rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 1963 Act extended protection to a further 8 million employees.

powered by  eTutor logo