KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"strącenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strącenie" po polsku — Słownik angielsko-polski

strącenie

rzeczownik
 1. kill *****
  • zniszczenie, zatopienie (np. okrętu wroga), strącenie (samolotu)
   The paintings on the plane represent the number of enemy kills. (Malunki na samolocie odpowiadają liczbie wrogich strąceń.)
   We have to investigate the kill of that plane - I think our enemy did that. (Musimy zbadać strącenie tego samolotu - myślę, że zrobił to nasz wróg.)
czasownik
 1. knock ***
  • przewracać, strącać [TRANSITIVE]
   He stretched his arms and knocked a few glasses. (On rozciągnął ramiona i strącił kilka szklanek.)
   She is very clumsy. She always knocks things. (Ona jest bardzo niezdarna. Zawsze przewraca rzeczy.)
 2. precipitate
phrasal verb
 1. knock something over