TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"dewastacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dewastacja" po polsku

dewastacja

obrazek do "havoc" po polsku Floods wreak havoc in N after storms wreak havoc
rzeczownik
 1. havoc
  • spustoszenie, zniszczenie, dewastacja [niepoliczalny]
   We cannot allow their army to wreak havoc on our territory. (Nie możemy pozwolić na to, żeby ich armia siała zniszczenie na naszych ziemiach.)
   The city was a sight of utter havoc. (To miasto było miejscem zupełnego spustoszenia.)
 2. devastation
  • dewastacja, niszczenie, pustoszenie
   I saw the devastation caused by war and food shortages. (Widziałem zniszczenia spowodowane wojną i brakiem jedzenia.)
   Storm Klaus caused devastation, in particular to the country's infrastructure. (Orkan Klaus doprowadził do zniszczeń, zwłaszcza infrastruktury kraju.)
 3. desolation
 4. ravage
 5. vastity

Powiązane zwroty — "dewastacja"

czasownik
rzeczownik
Zobacz także: dewastowaniezdewastowanie