eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"spustoszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spustoszenie" po polsku

spustoszenie

obrazek do "havoc" po polsku Floods wreak havoc in N after storms wreak havoc
rzeczownik
 1. havoc
  • spustoszenie, zniszczenie, dewastacja [niepoliczalny]
   We cannot allow their army to wreak havoc on our territory. (Nie możemy pozwolić na to, żeby ich armia siała zniszczenie na naszych ziemiach.)
   The city was a sight of utter havoc. (To miasto było miejscem zupełnego spustoszenia.)
 2. desolation
 3. ravage
 4. vastity
czasownik
 1. blast **
  • spustoszyć, zniszczyć [przechodni/nieprzechodni]
   They blasted my house, they took everything! (Spustoszyli mój dom, zabrali wszystko!)
   Someone blasted my fence when I was sleeping. (Ktoś zniszczył moje ogrodzenie, kiedy spałem.)
   The flood blasted the village. (Powódź zniszczyła wioskę.)
 2. ravish