"pustoszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pustoszenie" po polsku

pustoszenie

rzeczownik
 1. devastation
  • dewastacja, niszczenie, pustoszenie
   I saw the devastation caused by war and food shortages. (Widziałem zniszczenia spowodowane wojną i brakiem jedzenia.)
   Storm Klaus caused devastation, in particular to the country's infrastructure. (Orkan Klaus doprowadził do zniszczeń, zwłaszcza infrastruktury kraju.)
 2. wracking
 3. depredating
 4. emptying  
 5. desolating
 6. blasting
czasownik
 1. empty ***   [nieprzechodni]
  The room emptied after the lecture. (Sala opustoszała po wykładzie.)
  After 4 o'clock this office empties. (Po godzinie 16, to biuro pustoszeje.)
  When I entered the room it suddenly emptied. (Kiedy wszedłem do pokoju, nagle opustoszał.)
 2. wrack
czasownik
 1. devastate *
 2. desolate termin literacki
 3. harrow  
 4. devour *
 5. depredate

Powiązane zwroty — "pustoszenie"

rzeczownik
przymiotnik
pusty = empty +18 znaczeń
inne
czasownik
spustoszyć = blast +1 znaczenie
przysłówek
pusto = hollowly +2 znaczenia