"rozdzierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozdzierać" po polsku

rozdzierać

czasownik
 1. tear , ****
  • drzeć, rozdzierać [TRANSITIVE]
   Don't tear this document while copying! (Nie podrzyj tego dokumentu w czasie kopiowania!)
   I have torn my blouse on a thorn. (Rozdarłam bluzkę o kolec.)
   His clothes were old and torn. (Jego ubrania były stare i podarte.)
 2. rip **
  • zrywać, rozdzierać, rozrywać (np. ubranie) [TRANSITIVE]
   She ripped his shirt off. (Ona zerwała z niego koszulę.)
   Your dog ripped my favourite trousers. (Twój pies rozerwał moje ulubione spodnie.)
 3. rive
 4. split open
 5. rend
czasownik
 1. snag *
  • rozerwać, rozedrzeć (o coś), porwać (np. ubranie)
   My clothes got snagged when I walked through the forest. (Moje ubrania się porwały, jak przechodziłem przez las.)

Powiązane zwroty — "rozdzierać"

rzeczownik
przymiotnik
rozdarty = torn +1 znaczenie

"rozdzierać" — Słownik kolokacji angielskich

split open kolokacja
 1. split czasownik + open przymiotnik = rozedrzeć, rozdzierać
  Bardzo silna kolokacja

  My head felt as if it was going to split open.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo