"rozdarcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozdarcie" po polsku

rozdarcie

rzeczownik
 1. tear , ***
  • rozdarcie, wydarta dziura
   You have a tear on the back of your trousers. (Masz wydartą dziurę na tyle spodni.)
   This material has tears in many places. (Ten materiał ma rozdarcia w wielu miejscach.)
 2. split ***   [COUNTABLE]
  There is a split on her dress. (Na jej sukience jest rozdarcie.)
  Can you mend the split in my shirt? (Czy możesz zaszyć rozdarcie w mojej koszuli?)
 3. rip **
  • pęknięcie, rozdarcie
   There is a rip in my dress. (W mojej sukience jest pęknięcie.)
   Can you mend this rip? (Czy możesz zaszyć to rozdarcie?)
 4. laceration
 5. diremption  
 6. snagging
 7. rhegma
 8. divulsion
czasownik
 1. tear , ****
  • drzeć, rozdzierać [TRANSITIVE]
   Don't tear this document while copying! (Nie podrzyj tego dokumentu w czasie kopiowania!)
   I have torn my blouse on a thorn. (Rozdarłam bluzkę o kolec.)
   His clothes were old and torn. (Jego ubrania były stare i podarte.)
 2. rip **
 3. rive
 4. rend
czasownik
 1. snag *
  • rozerwać, rozedrzeć (o coś), porwać (np. ubranie)
   My clothes got snagged when I walked through the forest. (Moje ubrania się porwały, jak przechodziłem przez las.)
 2. split open

powered by  eTutor logo