"split one's time" — Słownik kolokacji angielskich

split one's time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdarcie czyjś czas
  1. split czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The students involved split their time between the two schools.

    Podobne kolokacje: