"wyłamywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyłamywać się" po polsku

czasownik
 1. force *****
  • sforsować, wyważać, wyłamywać (np. drzwi) [przechodni]
   The brave firefighter forced the door and rescued the puppies. (Odważny strażak wyważył drzwi i uratował szczeniaki.)
   The burglar forced the door to my house and stole all my savings. (Włamywacz wyważył drzwi do mojego domu i ukradł wszystkie moje oszczędności.)
   The policemen forced the door. (Policjanci sforsowali drzwi.)
phrasal verb
 1. break out *
phrasal verb
 1. break off *  
  He broke off a piece of chocolate and gave it to me. (On oderwał kawałek czekolady i dał ją mnie.)