"tarapaty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tarapaty" po polsku

tarapaty

idiom
 1. pickle *
  • tarapaty, opały informal
   No we got into this pickle, realising that the deadline could not be met. (Teraz mamy kłopot, bo okazało się, że dotrzymanie terminu jest niemożliwe.)
   I'm in a bit of a pickle. (Jestem w lekkich opałach.)
rzeczownik
 1. tangle *
  • tarapaty, kłopoty
   I got myself into a real tangle. (Wpakowałem się w prawdziwe tarapaty.)
 2. jam **
  • tarapaty, opały informal [COUNTABLE]
   I don't care about his jam, I have my own problems. (Nie obchodzą mnie jego tarapaty, mam własne problemy.)
 3. quagmire , quag informal
 4. scrape **
  • tarapaty, kłopoty informal
   Your best friend gets in a scrape with a girl and you're laughing? (Twój najlepszy przyjaciel wpada w tarapaty z dziewczyną, a ty się śmiejesz?)
   My parents helped me out of a scrape. (Moi rodzice pomogli mi wybrnąć z tarapatów.)
 5. bind ***
  • tarapaty, kłopoty, problematyczna sytuacja informal
   I don't care about his bind, he's not my friend. (Nie obchodzą mnie jego kłopoty, nie jest moim przyjacielem.)
   You have to deal with your bind yourself. (Musisz sam poradzić sobie ze swoimi tarapatami.)
 6. hole ****
  • tarapaty, wpadka slang
   You're in a hole again. (Znów jesteś w tarapatach.)
   I can't get in a hole again - this time he won't help me. (Nie mogę znowu wpaść w tarapaty - tym razem on mi nie pomoże.)
 7. the mire
 8. tar baby
 9. trick bag
 10. sticky wicket

"tarapaty" — Słownik kolokacji angielskich

sticky wicket kolokacja
 1. sticky przymiotnik + wicket rzeczownik = tarapaty, masakra, pasztet
  Luźna kolokacja

  Athletics problems are sticky wickets that must be confronted with a sustained effort.

  Podobne kolokacje:
tar baby kolokacja
 1. tar rzeczownik + baby rzeczownik = tarapaty, pasztet
  Luźna kolokacja

  Like trying to fight a tar baby, I thought.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo