BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"zatłoczony czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zatłoczony czymś" po polsku

przymiotnik
 1. crowded **
  • zatłoczony (wypełniony ludźmi)
   The beach was very crowded. (Plaża była bardzo zatłoczona.)
   I hate travelling in those crowded trams. (Nie znoszę podróżować tymi zatłoczonymi tramwajami.)
   He got lost in the crowded building. (On zgubił się w zatłoczonym budynku.)
   link synonimy: packed, cramped, busy
 2. busy ***
  • ruchliwy, zatłoczony (ulica, miejsce)
   St Elizabeth's is the most busy street in Southport. (Ulica Św. Elżbiety jest najbardziej ruchliwą w Southport.)
   The streets are most busy during the rush hours. (Ulice są najbardziej ruchliwe w godzinach szczytu.)
   link synonim: crowded
 3. cramped
  • ciasny, zatłoczony (np. budynek, pomieszczenie)
   Their office is cramped and dark. (Ich biuro jest ciasne i ciemne.)
   We'd buy this house if it wasn't so cramped. (Kupilibyśmy ten dom, gdyby nie był taki ciasny.)
   I don't feel good in cramped spaces. (Nie czuję się dobrze w ciasnych przestrzeniach.)
   link synonimy: crowded, packed
 4. packed *  
  The place is always packed. (To miejsce jest zawsze zatłoczone.)
  The church was packed with people. (Kościół był zatłoczony przez ludzi.)
  link synonimy: crowded, cramped
 5. overcrowded
 6. congested
 7. jam-packed
 8. jammed
 9. jam-full
 10. mobbed   American English informal
 11. packed out
idiom
 1. packed to the gills

zatłoczony czymś

 1. jammed with something
czasownik
 1. crowd ****
  • zaludniać, zatłoczyć (np. plażę) [TRANSITIVE]
   Vacationers crowded the beach today. (Wczasowicze zatłoczyli dzisiaj plażę.)
   Tourists from different countries crowded the church. (Turyści z różnych państw zaludnili kościół.)
   link synonim: fill
 2. overcrowd

powered by  eTutor logo