PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"blokowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "blokowanie" po polsku

blokowanie

rzeczownik
 1. blocking
 2. block ****
  • blokada, blokowanie (np. w sporcie) [COUNTABLE]
   A block is OK as long as you don't hurt other players - then it's a foul. (Blokada jest w porządku, jeżeli nie sprawiasz bólu innym graczom - wtedy to faul.)
 3. blockading  
 4. gridlocking
 5. beclogging
 6. obstructiveness
 7. impeding
 8. locking
 9. thrawing
czasownik
 1. block ****
  • zablokować (np. awans) [TRANSITIVE]
   My colleague squealed on me to my boss and blocked my promotion. (Kolega z pracy zakapował na mnie mojemu szefowi i zablokował mój awans.)
   Pregnancy shouldn't block promotion prospects. (Ciąża nie powinna blokować perspektyw awansu.)
 2. ban ***
  • zablokować, wstrzymać (coś) [TRANSITIVE]
   The police banned the traffic due to the accident. (Policja wstrzymała ruch w związku z wypadkiem.)
   Why is the traffic banned? (Dlaczego ruch jest wstrzymany?)
 3. obstruct
 4. immobilize , także: immobilise British English  
 5. oppilate
 6. snarl British English , snarl up
 7. foul *
phrasal verb
 1. bottle something up , bottle up something
 2. block up
 3. peg somebody back
czasownik
 1. tackle **
 2. lock , ***
 3. blockade
  • blokować, zablokować
   They blockaded the city so that we won't get out. (Oni zablokowali miasto, żebyśmy nie mogli się wydostać.)
 4. gridlock ,
 5. impede
 6. disable
 7. hog *
 8. inhibit *
 9. stonewall
 10. freeze ***   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 11. foul *
 12. beclog
 13. thraw
phrasal verb
 1. block out
  • blokować, zasłaniać, tamować
   The curtains block out the light. (Zasłony tamują światło.)
   I can't block these memories out. (Nie potrafię zablokować tych wspomnień.)
idiom
 1. put the brakes on
phrasal verb
 1. box somebody in
  • przyblokować kogoś, zablokować kogoś
   A guy boxed me in. I can't leave the parking lot. (Facet mnie przyblokował. Nie mogę opuścić parkingu.)
   She was boxed in by another car. (Ona została zablokowana przez inne auto.)
phrasal verb
 1. lock something in  
  When practicing yoga, do not lock the knees in. (Ćwicząc jogę, nie blokuj kolan.)
 2. tie something up
  • zablokować coś (np. ruch uliczny, linię telefoniczną) American English
   Don't tie the line up. I'm waiting for an important phone call. (Nie blokuj linii. Czekam na ważny telefon.)
   The accident tied the streets up for 4 hours. (Wypadek zablokował ulice na 4 godziny.)
 3. block something off
czasownik
 1. bust something up
 2. put the kibosh on something
czasownik
 1. jam **
 2. clog *
phrasal verb
 1. jam up

powered by  eTutor logo