BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"blok" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "blok" po polsku

blok

building blocks
rzeczownik
 1. block ****
  • blok, bryła, kloc, kawał (np. lodu, drewna, kamienia) [COUNTABLE]
   This igloo is made from ice blocks. (To igloo jest zrobione z brył lodu.)
   We need some wooden blocks to burn in the fireplace. (Potrzebujemy kawałów drewna do spalenia w kominku.)
  • blok, kompleks (np. mieszkalny, biurowy) [COUNTABLE]
   Her office stands on the block which stands over there. (Jej biuro stoi na kompleksie, który stoi tam.)
   This city has a lot of grey and boring blocks. (To miasto ma dużo szarych i nudnych bloków.)
   I don't live in a block, I live in a house. (Nie mieszkam w bloku, mieszkam w domu.)
  • blok (rodzaj faulu defensywnego w koszykówce)
 2. pad **
  • blok, bloczek (np. do notowania) [COUNTABLE]
   He always carries a note pad in case he has to write something down. (On zawsze nosi bloczek do notowania, w razie jakby musiał coś zapisać.)
 3. bloc *  
  It would seem appropriate to avoid biased and one-sided support for any political bloc in Ukraine. (Wypada przestrzec przed tendencyjnym i jednostronnym zaangażowaniem się na rzecz jakiegokolwiek bloku politycznego na Ukrainie.)
 4. cartel *
  • blok (np. państw zaangażowanych w jakąś sprawę w polityce)
 5. pulley , pulley wheel
 6. blk. (skrót)
  • blok (skrót od "block")

Powiązane zwroty — "blok"

czasownik
zablokować = block +6 znaczeń
blokować = tackle +11 znaczeń
zablokować się = jam +1 znaczenie
phrasal verb
idiom
rzeczownik

powered by  eTutor logo