PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"kawał" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kawał" po polsku

kawał

building blocks
rzeczownik
 1. block ****
  • blok, bryła, kloc, kawał (np. lodu, drewna, kamienia) [COUNTABLE]
   This igloo is made from ice blocks. (To igloo jest zrobione z brył lodu.)
   We need some wooden blocks to burn in the fireplace. (Potrzebujemy kawałów drewna do spalenia w kominku.)
 2. chunk **
  • kawał, kloc [COUNTABLE]
   a large piece of something
   He cut out a chunk of meat. (On wyciął kawał mięsa.)
 3. slab *
  • kawał; płat (płaski, w kształcie prostokąta; np. mięsa, ciasta, czekolady) [COUNTABLE]
   Don't just stand there like a slab of meat with mittens. (Nie stój jak kawał mięsa w rękawicach.)
   He ate a whole slab of chocolate by himself. (On sam zjadł cały płat czekolady.)
 4. rig *
  • kawał, psota
   It was supposed to be a rig. (To miał być tylko kawał.)
 5. prank
 6. rib **
  • kawał, dowcip, żart informal
   He told an obnoxious rib. (On opowiedział nieprzyjemny dowcip.)
   It was a very rude rib, don't tell it to my children. (To był bardzo niegrzeczny żart, nie opowiadaj go moim dzieciom.)
 7. snap ***
  • dowcip, kawał, żart informal
   He told me a good snap and we both laughed. (On powiedział mi dobry kawał i zaśmialiśmy się oboje.)
   I like intelligent snaps. (Lubię inteligentne żarty.)
   Your snap was rude, I feel offended. (Twój dowcip był niegrzeczny, czuję się obrażony.)
 8. spoof
 9. jig
  • kawał, dowcip old-fashioned
   That is an old jig, but it's still funny. (To stary kawał, ale nadal śmieszy.)
 10. put-on
 11. leg-pull informal
 12. gut buster
 13. heckuva
  • kawał (czegoś) slang
   alternatywna, kolokwialna pisownia 'heck of a'
przymiotnik
 1. prankish
przysłówek
 1. prankishly
idiom
 1. pig of something

powered by  eTutor logo