"travel ban" — Słownik kolokacji angielskich

travel ban kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakaz podróżowania
  1. travel rzeczownik + ban rzeczownik
    Silna kolokacja

    The administration could still enforce the travel ban with different resources from other agencies.

    Podobne kolokacje: