"zakaz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakaz" po polsku

zakaz

rzeczownik
 1. ban ***   [COUNTABLE]
  I will vote for a ban on smoking in public spaces. (Będę głosować za zakazem palenia w miejscach publicznych.)
  The director of the school imposed a ban on using mobile phones in class. (Dyrektor szkoły nałożył zakaz na używanie telefonów komórkowych w czasie lekcji.)
  link synonim: prohibition
 2. no *****  
 3. prohibition *  
  The president proclaimed the prohibition of trading at weekends. (Prezydent ogłosił zakaz handlu w weekendy.)
  Is there a prohibition against using plastic bags? (Czy jest zakaz używania plastikowych toreb?)
  link synonim: ban
 4. taboo * , także: tabu
  • tabu, zakaz, rzecz zakazana
   We grew up in a time in which sex itself was largely taboo. (Dorastaliśmy w czasach, kiedy seks był tematem tabu.)
   I am researching taboos of ancient civilizations. (Badam rzeczy zakazane w starożytnych cywilizacjach.)
 5. suppression
  • represja, zakaz, ograniczenie
   They were subject to suppression due to their views. (Oni byli poddani represjom ze względu na ich poglądy.)
 6. banning  
 7. proscription  
 8. interdict
  • zakaz (nałożony przez sąd)

powered by  eTutor logo