eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"zahamować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zahamować" po polsku

zahamować

czasownik
 1. cramp
 2. hinder *
  • hamować, zahamować (np. rozwój czegoś lub kogoś)
   link synonim: cramp
 3. apply the brakes
  • wcisnąć hamulec, zahamować oficjalnie
   You can't put your foot down on the accelerator and apply the brakes at the same time. (Nie możesz wciskać pedału gazu i hamulca jednocześnie.)
czasownik
 1. constrain *   [przechodni]
  The company's activities are constrained by legal regulations. (Działalność firmy jest ograniczona regulacjami prawnymi.)
obrazek do "brake" po polsku
czasownik
 1. contain ****
  • kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś), hamować (rozprzestrzenianie się czegoś) [przechodni]
   We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
   We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
   We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
 2. brake **   [nieprzechodni]
  He started braking when he saw a child on the road. (On zaczął hamować, gdy zobaczył dziecko na drodze.)
 3. arrest ***
  • hamować, wstrzymywać, powstrzymywać (np. rozprzestrzenianie się choroby) oficjalnie [przechodni]
   The doctor didn't know how to arrest the infection. (Doktor nie wiedział, jak powstrzymać zakażenie.)
   If we don't arrest the disease, it will spread to other countries in 10 days. (Jeżeli nie powstrzymamy choroby, to przedostanie się ona do innych krajów w ciągu 10 dni.)
 4. check *****
  • powstrzymywać, opanowywać, hamować (np. śmiech) [przechodni]
   I wasn't able to check my laughter, and he told me to leave. (Nie byłem w stanie opanować śmiechu i on kazał mi wyjść.)
   Check your excitement. The results are not official yet. (Opanuj podekscytowanie. Wyniki nie są jeszcze oficjalne.)
   link synonim: contain
 5. inhibit *
 6. stunt *
  • spowalniać (rozwój czegoś), hamować (wzrost czegoś)
   Inappropriate teaching may stunt the learning potential of children. (Niewłaściwe nauczanie może zahamować potencjał dzieci do uczenia się.)
 7. restrain *
 8. hamper *
 9. impede
 10. curb **
 11. strangle
 12. staunch , stanch AmE
 13. rein *
 14. suppress *
 15. subdue
 16. immunosuppress
 17. grind to a halt
phrasal verb
 1. pull back *
 2. crack down on something
 1. throw back
idiom
 1. put the brakes on
 2. keep in check
phrasal verb
 1. keep somebody back

"zahamować" — Słownik kolokacji angielskich

apply the brakes kolokacja
 1. apply czasownik + brake rzeczownik = wcisnąć hamulec, zahamować
  Zwykła kolokacja

  What if, despite all our efforts, the big companies keep applying the brakes?

  Podobne kolokacje: